Ώρες Λειτουργίας

Δευ-Παρ 09:00-17:00

info@grandcover.gr

(+30) 210 34 55 090

Πειραιώς 205

177 78, Ταύρος

Στο εξωτερικό με το όχημά σας

Πράσινη Κάρτα (γενικά)

Η Πράσινη Κάρτα ή Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης πιστοποιεί και εγγυάται την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων στις χώρες που μετέχουν στο Σύστημα της Πράσινης Κάρτας, σύμφωνα με τους όρους και τα όρια κάλυψης που ισχύουν στη χώρα του ατυχήματος.

Η Πράσινη Κάρτα εκδίδεται με ευθύνη του εκάστοτε Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης κατόπιν της Σύστασης υπ’ αριθ. 5 της Επιτροπής των Οδικών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Η.Ε.

Χορηγείται στις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη ενός Γραφείου, οι οποίες με τη σειρά τους τις παρέχουν στους πελάτες τους σε περίπτωση που θέλουν να κυκλοφορήσουν έξω από τα σύνορα της χώρας.

Η Πράσινη Κάρτα απαγορεύεται να εκδοθεί για οχήματα με ξένη πινακίδα κυκλοφορίας.

Πηγή: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σε χώρα όπου η Πράσινη Κάρτα είναι απαραίτητη

 Σε περίπτωση που θέλετε να ταξιδέψετε εκτός Ελλάδος φροντίστε να ζητήσετε από την ασφαλιστική εταιρία σας να σας προμηθεύσει με πράσινη κάρτα, εάν το ταξίδι σας θα είναι σε κάποια από τις χώρες που είναι απαραίτητη η πράσινη κάρτα. Για τις χώρες ΕΟΧ αρκεί το ασφαλιστήριο εάν τα στοιχεία ασφάλισης αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες.

Ζητήστε την πράσινη κάρτα μερικές μέρες πριν το ταξίδι σας.

Βεβαιωθείτε ότι:

 • οι ημερομηνίες ισχύος της κάρτας, σας καλύπτουν για τη διάρκεια του ταξιδιού σας.
 • κάποια από τις χώρες προορισμού δεν έχει διαγραφεί με Χ.
 • όλα τα στοιχεία στην Πράσινη Κάρτα (αριθμός κυκλοφορίας, τύπος και μάρκα, όνομα ιδιοκτήτη) είναι σωστά.
 • το αναγνωριστικό GR, ο κωδικός της ασφαλιστικής σας εταιρίας και ο αριθμός της Πράσινης Κάρτας είναι ευανάγνωστα.
 • αναγράφεται το όνομα της ασφαλιστικής σας εταιρίας με την υπογραφή της.

Σε χώρα όπου η Πράσινη Κάρτα δεν είναι απαραίτητη

 • Εάν θέλετε να ταξιδέψετε σε κάποια από τις χώρες του ΕΟΧ, δεν είναι απαραίτητο να έχετε Πράσινη Κάρτα διότι το ασφαλιστήριο που σας έχει χορηγήσει η ασφαλιστική σας εταιρία σας καλύπτει σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ. (Τεκμαρτή Ασφαλιστική Κάλυψη)
 • Φροντίστε η ισχύς του ασφαλιστηρίου σας να καλύπτει την περίοδο που θα διαρκέσει το ταξίδι σας.
 • Παρ’ όλα αυτά σας συμβουλεύουμε να ζητήσετε από την εταιρία σας να σας δώσει πράσινη κάρτα – χορηγείται δωρεάν. Θα σας διευκολύνει σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου και ατυχήματος διότι η Πράσινη Κάρτα είναι ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο έγγραφο ασφαλιστικής κάλυψης, ενώ ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην ελληνική γλώσσα πιθανόν να μην μπορεί να γίνει κατανοητό από κάποια Αρχή στο εξωτερικό και επομένως να δυσκολευτείτε να αποδείξετε την ασφαλιστική σας κάλυψη. Για την εξυπηρέτησή σας στην ξένη χώρα, εάν δεν έχετε Πράσινη Κάρτα, φροντίστε να έχετε ασφαλιστήριο με λατινικούς χαρακτήρες.

Ειδικές Περιπτώσεις ταξιδιού στο Εξωτερικό

Ταξίδι στο Κόσοβο

Σε περίπτωση που θέλετε να ταξιδέψετε στο Κόσοβο θα υποχρεωθείτε να συνάψετε τοπική συνοριακή ασφάλιση.

Ταξίδι σε χώρα που δεν ανήκει στο Σύστημα Πράσινης Κάρτας

Σε περίπτωση που θέλετε να ταξιδέψετε σε χώρα η οποία δεν ανήκει στο Σύστημα Πράσινης Κάρτας, κατά την είσοδο σας στη χώρα αυτή θα πρέπει να συνάψετε τοπική ασφάλιση που θα σας καλύπτει για όσο διάστημα θα παραμείνετε εκεί. Σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε για περαιτέρω πληροφορίες στην πρεσβεία της χώρας αυτής πριν αναχωρήσετε.

Ατύχημα με Όχημα με ξένες Πινακίδες

Σε περίπτωση που εμπλακείτε (εντός Ελλάδας) σε ατύχημα με όχημα που φέρει μη-Ελληνικές πινακίδες:

 • Καλέστε την Τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα.
 • Φροντίστε να σημειώσετε σωστά τον αριθμό κυκλοφορίας του αλλοδαπού οχήματος και την χώρα προέλευσής του.
 • Σημειώστε οπωσδήποτε την μάρκα και τον τύπο του αλλοδαπού αυτoκινήτου.
 • Ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό την πράσινη κάρτα του ή το ασφαλιστήριο του. Αν υπάρχει δυνατότητα, φωτοτυπήστε την πράσινη κάρτα ή το ασφαλιστήριο ή κόψτε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας ή της συνοριακής ασφάλισης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό αντιγράψτε λεπτομερώς τις παραγράφους 3 ,4, 5 και 10 της πράσινης κάρτας.Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστηρίου,αντιγράψτε το όνομα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, τον αριθμό συμβολαίου και ημερομηνίες ισχύος.
  Επικοινωνήστε το ταχύτερο με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης για περαιτέρω οδηγίες.
 • Το Ελληνικό Γραφείο αναλαμβάνει τον διακανονισμό κάθε ατυχήματος που προκλήθηκε στην Ελλάδα από όχημα το οποίο φέρει πινακίδες άλλου κράτους μέλους του Συστήματος Πρασίνων Καρτών και είναι εφοδιασμένο με Πράσινη Κάρτα ή Πιστοποιητικό Συνοριακής Ασφάλισης ή προέρχεται από χώρα κράτους –μέλους της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ
 • Σε περίπτωση που η ξένη ασφαλιστική εταιρία έχει Διορισμένο Ανταποκριτή στην Ελλάδα το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης είναι αρμόδιο να σας παραπέμψει στον ανταποκριτή της ξένης ασφαλιστικής εταιρίας στην Ελλάδα για να αναλάβει το διακανονισμό του ατυχήματος, υπό την επίβλεψη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και σύμφωνα πάντα με τους όρους της Ενοποιημένης Συμφωνίας. Μπορείτε να αναζητήσετε τους διορισμένους ανταποκριτές των αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα πατώντας: Ανταποκριτές Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιριών
 • Σε περίπτωση που η ξένη ασφαλιστική εταιρία δεν έχει διορίσει Ανταποκριτή της στην Ελλάδα, ο διακανονισμός του ατυχήματος γίνεται με την φροντίδα του ελληνικού Γραφείου, το οποίο διορίζει μία ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση μέλος του να αναλάβει τον διακανονισμό της συγκεκριμένης ζημίας.

Ατύχημα στο Εξωτερικό

Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε ατύχημα στο εξωτερικό επικοινωνήστε με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας που βρίσκεστε για περαιτέρω οδηγίες. Σας επισημαίνουμε ότι στο πίσω μέρος της Πράσινης Κάρτας σας, αναγράφονται όλα τα στοιχεία των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης των χωρών που μετέχουν στο Σύστημα.

(Α) Σε περίπτωση που ευθύνεστε εσείς για το ατύχημα, δώστε στον άλλο οδηγό αντίγραφο της πράσινης κάρτας σας ή του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας, και επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρία ή με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας που βρίσκεστε για να δηλώσετε το ατύχημα.

(Β) Σε περίπτωση που δεν ευθύνεστε εσείς για το ατύχημα, και διεκδικείτε αποζημίωση φροντίστε να κρατήσετε πλήρη στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος που σας χτύπησε και να ζητήσετε από τον άλλο οδηγό να κάνει δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία όπου θα πρέπει να απευθυνθείτε για την αποζημίωσή σας εάν το αυτοκίνητο σας πρέπει να επισκευαστεί όσο βρίσκεται στο εξωτερικό. Εάν το ατύχημα, στο οποίο δεν είστε εσείς υπαίτιος, έχει συμβεί σε χώρα της ΕΕ μπορείτε να διεκδικήσετε την αποζημίωσή σας επιστρέφοντας στην Ελλάδα απευθυνόμενος για πληροφορίες είτε στο Επικουρικό Κεφάλαιο της Ελλάδας, όπου λειτουργεί το Κέντρο Πληροφοριών με τους αντιπροσώπους ζημιών των ασφαλιστικών εταιριών κρατών-μελών της Ε.Ε. είτε στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Οργανισμός Αποζημίωσης), στην περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρία δεν έχει διορίσει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.Οι αντιπρόσωποι ζημιών 4ης Οδηγίας των αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών.

Αποζημίωση από Ατύχημα στο Εξωτερικό

Η διασυνοριακή κυκλοφορία είναι μια καθημερινή πραγματικότητα στην Ευρώπη και ατυχήματα μεταξύ οχημάτων από διαφορετικές χώρες είναι κοινά.

Δείτε όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για την υποβολή αξίωσης σας γρήγορα και αποτελεσματικά.

Τι πρέπει να κάνετε πριν φύγετε

Μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας από τον κίνδυνο που λάβετε μικρότερη αποζημίωση, όταν έχετε ένα ατύχημα στο εξωτερικό από ό, τι όταν έχετε ένα ατύχημα στη δική σας χώρα με την αγορά επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψης.
Είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστή σας σχετικά με την ανάγκη για πρόσθετη ασφαλιστικής κάλυψης για τα ταξίδια σας.
Ο ασφαλιστής, στη συνέχεια, θα σας συμβουλέψει ποια επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.
Εάν έχετε ένα ατύχημα στο εξωτερικό, το δίκαιο της χώρας στην οποία συμβαίνει το ατύχημα ισχύει.
Η απαίτησή σας για αποζημίωση (υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες) Ως εκ τούτου, μπορεί να υποβληθεί και να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο για το πώς θα ήταν στη χώρα διαμονής σας.
Εάν έχετε ένα ατύχημα στην Ευρώπη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα που θεσπίζεται με την ευρωπαϊκή οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων για να εξασφαλιστεί η ταχεία διευθέτηση της αίτησής σας.
Αυτό ισχύει και για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) και την Ελβετία.
Αν η ασφαλιστική εταιρία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, η αξίωσή σας μπορεί να χρειαστεί να γίνει απευθείας στην ξένη ασφαλιστική επιχείρηση.
Αν το αυτοκίνητό σας έχει εμπλακεί σε ατύχημα στο εξωτερικό για την οποία ο οδηγός που ευθύνεται, το θύμα μπορεί να ακολουθήσει μια αξίωση για τραυματισμό ή βλάβη μέσω του Συστήματος Πράσινης Κάρτας.

Αν σας συμβεί το ατύχημα

Εάν έχετε ένα ατύχημα, να συγκεντρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη, και τον οδηγός του άλλου οχήματος
Συμπληρώστε την Ευρωπαϊκή Δήλωση Ατυχήματος ή σε ισοδύναμη μορφή από την ασφαλιστική σας εταιρεία.
Το άλλο μέρος μπορεί να σας ζητήσει να συμπληρώσετε επίσης μια Ευρωπαϊκή Δήλωση Ατυχήματος.
Είναι απόλυτα ασφαλές για σας να συμπληρώσει και να υπογράψει το έγγραφο αυτό, αν έχετε κρατήσει αντίγραφο του εγγράφου με την υπογραφή του αντιδίκου.
Είναι απλά ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι τα μέρη ενός ατυχήματος ανταλλάσσουν τις σχετικές πληροφορίες και, αν είναι δυνατόν, να συμφωνήσουν για το πώς συνέβη το ατύχημα.
Αν δεν έχετε μια ευρωπαϊκή δήλωση ατυχήματος γράψετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
– Ημερομηνία, τόπος και χώρα του ατυχήματος
– Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του άλλου μέρους (ιδιοκτήτης / κάτοχος / οδηγός του άλλου οχήματος)
– Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων, του άλλου εμπλεκόμενου
– Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αντιδίκου (Αν πρόκειται για ένα φορτηγό ή ένα τρακτέρ ρυμούλκησης (ημι-) ρυμουλκούμενο, σημειώστε τους αριθμούς κυκλοφορίας του ρυμουλκού και του ρυμουλκούμενου οχήματος, καθώς οι πινακίδες κυκλοφορίας μπορεί να διαφέρουν).
– Χώρα αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος του αντιδίκου
– Μάρκα και τύπος του οχήματος του αντιδίκου
– Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των μαρτύρων
– Πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση και αναφορά) σχετικά με τις αστυνομικές αρχές στις οποίες έχει αναφερθεί το ατύχημα
– Οι συνθήκες του ατυχήματος. Εάν τα δύο μέρη συμφωνούν σε αυτά, συνιστάται ότι και τα δύο μέρη θα υπογράψουν μια δήλωση.
Επικοινωνήστε με την τοπική αστυνομία. Σε ορισμένες χώρες, η αστυνομία μπορεί να πάει μόνο στο τόπο του ατυχήματος και να συντάξει έκθεση εάν ένα από τα μέρη έχει τραυματιστεί ή εάν υπάρχουν πολλά οχήματα που εμπλέκονται. Θα πρέπει να κρατήσει οποιαδήποτε τεκμηρίωση ότι η αστυνομία δίνει σε περίπτωση που χρειαστεί να ασκήσετε την αξίωση σας.
Εάν είναι δυνατόν, πάρτε φωτογραφίες της σκηνής του ατυχήματος και τα κατεστραμμένα οχήματα (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού καταχώρισης).

Όταν επανέλθετε στη Χώρα σας

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας στη χώρα διαμονής σας, στη δική σας γλώσσα, με αξιώσεις στον εκπρόσωπος της αντιδίκου ασφαλιστικής εταιρίας . Η ασφαλιστική σας εταιρεία ( ασφάλισης του αυτοκινήτου ή νομικής προστασίας), μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει.
Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου, επικοινωνήστε με το κέντρο πληροφόρησης στη χώρα διαμονής σας.
Εάν γνωρίζετε το όνομα της ασφαλιστικής εταιρίας , το κέντρο πληροφοριών μπορεί να σας δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου για το διακανονισμό της. Αν όχι, θα εντοπίσουν την ασφαλιστική του αντιδίκου και οι αξιώσεις θα υποβληθούν στον εκπρόσωπό της από τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, μάρκα και το μοντέλο του οχήματος και κάθε άλλη λεπτομέρεια που τους παρέχει.
Αν η αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία δεν έχει διορίσει αντιπρόσωπο στη χώρα διαμονής σας, μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας στον εθνικό οργανισμό αποζημίωσης.
Το όργανο αυτό παρεμβαίνει, επίσης, όταν το όχημά του άλλου μέρους δεν είναι ασφαλισμένο ή ασφαλιστική εταιρία δεν μπορεί να προσδιοριστεί, εάν το ατύχημα συνέβη σε μια χώρα του ΕΟΧ.
Η προθεσμία για να υποβάλει την αίτησή σας μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό της χώρας διαμονής σας. Επομένως, είναι σημαντικό να υποβάλετε την αίτησή σας το συντομότερο δυνατόν.
Μπορείτε να λάβετε ένα διαφορετικό ποσό της αποζημίωσης που θα λαμβάνατε στη χώρα διαμονής σας, επειδή το εφαρμοστέο δίκαιο της χώρας του ατυχήματος μπορεί να επιτρέπει για τα διαφορετικούς τρόπους για τα ποσά των αποζημιώσεων.

Πηγή: europeanmotorinsurance.eu

Αφήστε εδώ το μήνυμά σας

Για όποια πληροφορία ή απορία έχετε, αφήστε εδώ το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο

E-mail

info@grandcover.gr

Τηλέφωνο

(+30) 210 34 55 090

Website

https://grandcover.gr

Διεύθυνση

Πειραιώς 205, 177 78 Ταύρος

© 2023 Grand Cover Πράκτορες Ασφαλίσεων Μ.ΑΕ

Πατήστε "enter" για αναζήτηση
Πατήστε "enter" για αναζήτηση

logo agent 171x99

Μια νέα ιδέα στην ασφάλιση...

Τ: 210 34 55 090 E: info@grandcover.gr
Δ: Πειραιώς 205, 177 78 Ταύρος
ΑΦΜ: 801016808 ΓΕΜΗ: 147021303000

Λειτουργία Εταιρίας

Δευ - Παρ
9:00 πμ έως 17:00 μμ

Με τρεις λέξεις

business success

Φερεγγυότητα, αξιοπιστία και αποδεδειγμένη εμπειρία, είναι οι τρεις λέξεις που "σκιτσάρουν" την εικόνα της εταιρίας μας, των ιδρυτών και των στελεχών της.